Četvrtak, Listopad 22, 2020

Izvještaj o radu 2008

Izvještaj o radu

UDRUGE ZA DJECU I MLADE «KOCKA» 

za godinu 2008

 

      1. UVOD

Udruga za djecu i mlade „Kocka“, neprofitna, nevladina i volonterska udruga, osnovana je 4. travnja 2008. godine sa ciljem promoviranja interesa djece i mladih, te pomoći istima u stvaranju uvjeta za svrhovit, cjelovit i samostalan život u društvu. Prostor Udruge, dobiven od strane Grada Raba, nalazi se na adresi Gornja ulica 3. U skladu sa ciljevima Udruge i vođeni rezultatima anketnog istraživanja Udruge provedenog u Osnovnoj školi Ivana Rabljanina i Srednjoj školi Markanuta de Dominisa sa datumom 30. lipnja započelo se s održavanjem besplatnih radionica različitog tipa. 

Udruga je u 2008. godini provela aktivnosti u skladu sa sljedećim ciljevima: 

 • razvitak svijesti djece i mladih o vlastitim potencijalima i njihovom korištenju;
 • prevencija ovisnosti o psihoaktivnim tvarima;
 • prevencija poremećaja u ponašanju te razvoj i unapređenje prosocijalnog ponašanja;
 • poticanje volonterskog rada djece i mladih te angažmana u civilnom društvu;
 • unapređenje institucionalnog okvira za bolji položaj djece i mladih;
 • edukacija djece i mladih te poticanje neformalnog načina obrazovanja i usavršavanja;
 • razvijanje kreativnosti djece i mladih te poticanje kritičkog promišljanja;
 • zalaganje za ravnopravnost među spolovima i prava na različitost, te poštivanje temeljnih ljudskih prava;
 • osmišljavanje aktivnosti za/u svrhu poboljšanja kvalitete življenja;
 • senzibilizacija roditelja za probleme/problematiku djece i mladih;
 • povećanje stručnog znanja i sposobnosti stručnjaka uključenih u rad s korisnicima Udruge;
 • zaštita i promicanje drugih zajedničkih ciljeva članova Udruge;
 • suradnja sa institucijama i udrugama u svrhu ostvarenja navedenih ciljeva.  

2. UREĐENJE PROSTORA I VRTA UDRUGE 

Volonterski angažman korisnika Udruge započeo je radionicama uređenja samog prostora i vrta Udruge. Radionice su se održavale kroz cijeli mjesec svibanj, a u njima je sudjelovalo 27 djece i mladih te 15 volontera Udruge. 

3.  SCRAM 

Od svibnja prostorije Udruge za svoje probe koristi i srednjoškolski glazbeni sastav Scram koji je do rujna brojio 4 člana, a sada ga sačinjavaju 3 člana. 

4.  RADIONICA MODELIRANJA GLINE 

Radionica Modeliranja gline organizirana je sa ciljem razvijanja likovnog senzibiliteta i sposobnosti samostalnog likovnog izražavanja, a vođena je od strane Ane Žigo, prof. likovne kulture. Radionica je održavana dva puta tjedno od 30. lipnja do 25. srpnja. Radovi nastali u njenom okviru prezentirani su i stavljeni u prodaju na Rabskoj fjeri. Radionica je okupila 44 polaznika. 

5. RADIONICA IZRADE NAKITA, RAZGLEDNICA I BOOKMARKSA 

Radionica Izrade nakita, razglednica i bookmarksa vođena je od strane Vedrane Domaćinović, prof. hrvatskog jezika i književnosti i pedagogije. Suradnice na projektu bile su Ana Ribarić, studentica i Martina Macolić, apsoloventica. Radovi nastali u okviru te radionice prezentirani su i stavljeni u prodaju na Rabskoj fjeri. Radionica se održavala od 5. do 25. srpnja, a uključivala je 26 polaznika. 

6. IGRAONICE SOCIOPEDAGOŠKOG KARAKTERA 

Igraonice sociopedagoškog karaktera organizirane su sa ciljem razvoja socijalnih i komunikacijskih vještina. Iste su vođene od strane Katarine Ribarić, prof. sociologije i filozofije i Kristine Ribarić, prof. socijalnog pedagoga. Igraonice su se održavale tijekom srpnja i kolovoza, a u njima je sudjelovalo 20 djece i mladih. 

        7. RABSKA FJERA 

Udruga je  sudjelovala na  manifestaciji Rabska fjera 25., 26. i 27. srpnja, a za tu je prigodu po prvi puta otvorila vrt Mahačeve vile. Uređenje vrta održalo se 22., 23. i 24. svibnja te je okupilo 35 sudionika. Na Rabskoj fjeri prezentirani su i prodavani radovi nastali u okviru Radionice modeliranja gline i Radionice izrade nakita, razglednica i bookmarksa, te je ponuđeno i tradicionalno rapsko jelo-sočivo i kukuruz. Na Fjeri je sudjelovalo 7 volontera, te 17 djece i mladih. 

   8. PRIGODNO SLAVLJE POVODOM ODRAĐENJE RABSKE FJERE 

Udruga je prvo tromjesječje rada zaključila prigodnim slavljem tj. organiziranom i pripremljenom večerom u vrtu Udruge kojoj je prisustvovalo 16 djece i 13 volontera. 

9. LIKOVNA RADIONICA IZRADE PLAKATA 

U kolovozu je Udruga ugostila studenta likovne akademije u Beogradu, Ivana Radenkovića, koji je održao Likovnu radionicu i korisnike iste na zanimljive načine upoznao s različitim likovnim tehnikama izrade plakata. Radionica je održana 9. i 10. kolovoza, a okupila je 9 korisnika. Plakati nastali u okviru radionice izloženi su u prostoru Udruge. 

10. RADIONICA IRSKOG PLESA 

Radionica Irskog plesa vođena je od strane polaznica Irish Maidena iz Zagreba-Nađe Vujin, apsolventice i Petre Matušan, studentice. Cilj radionice je upoznavanje polaznika sa irskim folklornim set plesom i unapređenje kulture plesa u mladih. Radionica s navedenim voditeljicama održavana je tijekom kolovoza, a zbog iskazanog interesa polaznika ponovno je nastavljena u prosincu pod vodstvom Kristine Ribarić, prof. socijalnog pedagoga, ostalih starijih ljetnih polaznika i, povremeno, voditeljica projekta. Nakon završenog prvog ciklusa 29. kolovoza održan je i javni nastup “irskih plesača” na Trgu slobode/Pjaceti koji je privukao pažnju mnogobrojnih posjetitelja. Radionica je do sada okupila 30 polaznika. 

11. ABC IGRAONICA 

Zbog iskazane potrebe za logopedom na otoku Rabu, Udruga je od 11. do 25. kolovoza ugostila Anu Nikolić, dipl. defektologinju-logopedinju koja je provela logopedsku radionicu tj. ABC igraonicu i okupila 7 polaznika. 

12. RADIONICA SVIJET U MOJIM OČIMA 

Likovna radionica Svijet u mojim očima održavana je od 11. do 25. kolovoza. Vođena je od strane Ane Nikolić, dipl. defektolog-logoped, a uključila je 9 polaznika. 

13. RADIONICA TOPLE PAHULJICE 

Radionica Tople pahuljice vođena od strane Aleksandre Saše Kršul, prof. socijalnog pedagoga i psihoterapeta održavana je od 11. do 25. kolovoza, a uključivala je 8 polaznika. 

14. RADIONICA ŠTO ŽELIM? 

Radionica Što želim? vođena je od strane Aleksandre Saše Kršul, prof. socijalnog pedagoga i psihoterapeta, a održana je od 11. do 25. kolovoza. Ista je uključivala 8 polaznika. 

15. IZLOŽBA FOTOGRAFIJA «DJELIĆI DUŠA» MARTINA TURŠIĆA 

Od 13. rujna do 13 listopada u prostorima Udruge bila je postavljena izložba fotografija Martina Turšića. Otvorenje izložbe bilo je popraćeno glazbenim sadržajima organiziranim od strane samog autora, uz pomoć sastava Scram koji koristi prostor Udruge, kao i prigodnim domjenkom. Na samom otvorenju prisustvovalo je oko 50 posjetitelja, a kasnije je izložbu posjetilo 100-tinjak građana/ki, organizirano grupa djeca iz dječjeg vrtića Pahuljica, te nekoliko razreda OŠ Ivana Rabljanina i SŠ Markantuna de Dominisa. Izložba je bila i medijski popraćena u Novom listu. 

16. RADIONICE NJEMAČKOG JEZIKA 

Radionice njemačkog jezika za djecu predškolske dobi i učenike niže osnovnoškolske dobi odvijaju se pod vodstvom Romane Crnić, prof. njemačkog jezika i književnosti i povijesti, a suradnica na projektu je i Katarina Ribarić, prof. sociologije i filozofije.  Radionice okupljaju 80 polaznika, koji su prema dobi podijeljeni u 4 manje grupe. Radionice se za svaku grupu održavaju jednom tjedno, a u njima se  usvajaju jezični elementi kroz pjesme i recitacije, razvija fina i gruba motorika, te se utječe na cjelokupni razvoj djeteta, naročito njegove govorne sposobnosti i percepciju. 

17. RADIONICE HIP-HOP, R'n'B & BREAKDANCE PLESA 

Radionice «Hip-Hop & R'n'B plesa», te «Breakdance-a» započete su rujnu i dalje se kontinuirano održavaju. Iste su vođene od strane Sare Ribarić, Olge Krstačić Furić, Linde Ribarić, studentice, Nina Bravarića i Tonija Dedića, a okupljaju 55 korisnika. Polaznici su prema dobi podijeljeni u četiri manje grupe. Održavanje ovakvog tipa radionica korisno je za usvajanje pojmova o elementima pokreta u prostoru, razvijanje vještina oblikovanja ritmičko-plesnih cjelina i plesne izražajnosti, te razvijanje kreativnosti djece i mladih. 

18. DEBATNI KLUB 

Udruga je u okviru projekta Debatnog kluba tijekom  rujna ostvarila suradnju sa Srednjom školom Markantuna de Dominisa. Zbog problema organizacijske prirode uzrokovanih nedovoljnim brojem polaznika, od istog se, nakon dva održana susreta, odustalo. 

19. KOREKTIVNA GIMNASTIKA 

Korektivna (medicinska) gimnastika započela je 10. studenog, a i dalje se kontinuirano održava. Voditeljica je Katarina Peršić, viša fizioterapeutkinja, a radionica okuplja 15 korisnika. Korektivnom gimnastikom se kroz specifičan sustav vježbi potiče funkcionalne i motoričke sposobnosti pojedinca ovisno o njegovoj dobi, starosti i anatomskim karakteristikama. 

20. OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA VOLONTERA 

Udruga je 05. prosinca obilježila Međunarodni dan volontera distribucijom materijala dobivenih u suradnji sa Udrugom za razvoj civilnog društva Smart i Volonterskim centrom Zagreb. Osim navedenog, organizirana je izložba fotografija sa različitih radionica održanih u Udruzi, te druženje ukupno 23 volontera, djece i mladih uz karaoke i igranje društvenih igara. 

21. KOCKASTA BOŽIĆNA PREDSTAVA 

KOCKAstom božićnom predstavom održanom 21. prosinca 2008. u zimskom kinu, Udruga je kroz pjesmu, ples i glumu prezentirala dio aktivnosti održanih u Udruzi kroz prvih šest mjeseci aktivnog radioničkog rada. Predstavu su osmislila djeca i mladi koji su u njoj sudjelovali, inače polaznici radionica u Udruzi, u suradnji s voditeljima/icama. Na predstavi je sudjelovalo 150 djece i mladih, a istoj je nazočilo oko 400 posjetitelja. 

22. MEDIJSKI ISTUPI

      Godinu 2008. obilježili su i medijski istupi članova Udruge u kojima je predstavljena sama Udruga i njeno područje djelovanja. Udruga se redovito predstavlja svaki drugi utorak u redovnom terminu Udruge na valovima Radio Raba, svako 3 mjeseca u Rabskom listu, te je u dva navrata prezentirana kroz članak u Novom listu. Prvo oglašavanje u toj tiskovini bilo je povodom otvorenja izložbe fotografija Martina Turšića, a drugo povodom obilježavanja Međunarodnog dana volontera 05. prosinca. Osnovne informacije i tekuće obavijesti Udruga objavljuje na svojoj blog stranici http://udrugakocka.blog.hr otvorenoj početkom srpnja 2008. godine, a koju uređuju Katarina Ribarić, prof. i Kristina Ribarić, prof. Tijekom prvih šest mjeseci, koliko je otvorena, stranica bilježi 5490 posjeta. U pripremi je i web stranica. 

23. SURADNJA 

       Udruga je povodom obilježavanja Međunarodnog dana volontera ostvarila suradnju sa Volonterskim centrom Zagreb i Udrugom za razvoj civilnog društva Smart, a povodom KOCKAste božićne predstave ostvarena je suradnja sa Pučkim otvorenim učilištem. 

24. DONATORI

          Rad Udruge za djecu i mlade “Kocka” nebi bio moguć bez donatora koji su nas prepoznali kao vjerodostojnu i sposobnu organizaciju kroz koju mogu ulagati u razvoj lokalne zajednice. Zahvaljujemo sljedećim donatorima na finacijskoj podršci:

 • Grad Rab
 • Rabkomerc d.o.o
 • Vrelo d.o.o.
 • Croatia agent Rab d.o.o.
 • Frizerski salon Katarina
 • Turistička zajednica Grada Raba
 • Kvarner Vienna Insurance Group 

Također, hvala i ostalim sponzorima na nesebičnoj podršci:

 • Merkur d.o.o.
 • Kiflić d.o.o.
 • Mafini d.o.o
 • Kvarner d.o.o.
 • Fenix-Marija Matušan
 • Radnja Tomislava Vidasa
 • Biba, trgovačka radnja
 • Micro, trgovačka radnja
 • Šumarija Rab
 • Papirnica Vito
 • Mobilija d.o.o.
 • Grafičke usluge DM
 • Zidarski obrt Ivan Guščić
 • Ronilačko-građevinski obrt “Džingo”
 • Foto Kult
 • Radio Rab
 • Župni ured Rab
 • Pučko otvoreno učilište
 • Udruga za razvoj civilnog društva Smart
 • Volonterski centar Zagreb

I pojedini građani koji su na druge načine podržali rad Udruge.

Pronađite nas na Facebooku

Volonteri godine 2013 Udruga Kocka (Rab)

Pretraga sadržaja

Posjetite...