Četvrtak, Listopad 22, 2020

Izvještaj o radu 2010

Izvještaj o radu

UDRUGE ZA DJECU I MLADE «KOCKA»

u godini 2010.

 

 UVOD 

Udruga za djecu i mlade “Kocka” je nevladina, neprofitna, volonterska organizacija osnovana 4. travnja 2008. godine s ciljem pomoći djeci i mladima u stvaranju uvjeta za svrhovit, cjelovit i samostalan život u društvu. Kocka djeluje na području otoka Raba, a najvećim je dijelom usmjerena na provođenje radionica čiji su polaznici djeca i mladi od 3. do 29. godine starosti. Godišnje je u aktivnosti Kocke uključeno oko 450 djece i mladih. Sudjelovanjem u pojedinačnim programima korisnicima je omogućeno upoznavanje sebe, vlastitih želja i potreba, razvijanje samopoštovanja, te pozitivne slike o sebi čime se razvija svijest o mogućnosti odabiranja dugoročno kvalitetnih izbora za život osobe, te prevenira odabir rizičnih i nepoželjnih ponašanja. Prema potrebama i interesima djece i mladih organiziraju se radionice različitog tipa, predavanja, edukacije i slične aktivnosti vođene od strane za to stručnih osoba i mladih. Kocka u svom radu nastoji uvažavati individualne specifičnosti svake pojedine osobe, poticati toleranciju, te nastoji omogućiti djeci i mladima aktivno su-kreiranje stvari od njihova interesa.

 

Udruga provodi aktivnosti u skladu sa sljedećim ciljevima: 

• razvitak svijesti djece i mladih o vlastitim potencijalima i njihovom korištenju;

• prevencija ovisnosti o psihoaktivnim tvarima;

• prevencija poremećaja u ponašanju te razvoj i unapređenje prosocijalnog ponašanja;

• poticanje volonterskog rada djece i mladih te angažmana u civilnom društvu;

• unapređenje institucionalnog okvira za bolji položaj djece i mladih;

• edukacija djece i mladih te poticanje neformalnog načina obrazovanja i usavršavanja;

• razvijanje kreativnosti djece i mladih te poticanje kritičkog promišljanja;

• zalaganje za ravnopravnost među spolovima i prava na različitost, te poštivanje temeljnih ljudskih prava;

• osmišljavanje aktivnosti za/u svrhu poboljšanja kvalitete življenja;

• senzibilizacija roditelja za probleme/problematiku djece i mladih;

• povećanje stručnog znanja i sposobnosti stručnjaka uključenih u rad s korisnicima Udruge;

• zaštita i promicanje drugih zajedničkih ciljeva članova Udruge;

• suradnja sa institucijama i udrugama u svrhu ostvarenja navedenih ciljeva. 

 

  1. PRESELJENJE I UREĐENJE KOCKE 

Obzirom na nužnost preseljenja u novi prostor, Kocka je 2010. godinu započela s akcijama preseljenja i uređenja novog prostora. Ad hoc akcije ukupno su trajale 18 h, a preseljenje je dovršeno u subotu, 30. siječnja. 

  1. RADIONICA IRSKOG PLESA 

    Radionica Irskog plesa održavala se pod vodstvom Kristine Ribarić, prof. socijalni pedagog. Cilj radionice je upoznavanje polaznika sa irskim folklornim set plesom i unapređenje kulture plesa u mladih. Radionica je uključila 1 grupu polaznika, a održavala se u trajanju od dva sata tjedno.
Polaznici su u okviru radionice upoznati  sa sljedećim plesovima: Connemara, Clare Lancer, Borlin i Corofin. Irski ples okupio je 20 polaznika. Irski plesači su u 2010. godini sudjelovali u humanitarnoj akciji Zajedno možemo sve. Radionica je trajala do ljeta. 

  1. RADIONICE NJEMAČKOG JEZIKA 

    Radionice njemačkog jezika za djecu predškolske dobi i učenike niže osnovnoškolske dobi održavaju se pod vodstvom Romane Crnić, prof. njemačkog jezika i književnosti i povijesti. Suradnica na projektu do lipnja 2010. bila je Petra Pijaža Mikelić, studentica,  a od rujna 2010. Volonteri na radionicama bili su Dora Valovičić i Marko Štokić. Radionice su okupile 67 polaznika. Radionice njemačkog jezika za djecu predškolske dobi  su do lipnja bile održavane za 2 grupe po jedan sat tjedno, a nakon ljetne pauze po dva sata tjedno za 1 grupu. Radionice za djecu osnovnoškolske dobi održavaju se po šest sati tjedno, a uključuju 4 grupe.

    Na radionicama se usvajaju jezični elementi kroz pjesme i recitacije, razvija fina i gruba motorika, te se utječe na cjelokupni razvoj djeteta, naročito njegove govorne sposobnosti i percepciju. Na kraju završenog ciklusa radionica, s početkom ljetnih praznika, djeci su uručene simbolične diplome za završen prvi ciklus radionica njemačkog jezika. S novom školskom godinom napravljeni su novi upisi. Kraj polugodišta i početak zimskih praznika obilježilo se s dvama kratkim predstavama za obitelji polaznika radionica koje su se održale 20. i 22. prosinca.

Voditeljica radionica kroz 2010. u svoje je aktivnosti redovito uključivala maloljetnike i mlađe punoljetnike upućene Kocki na izvršenje posebne obveze humanitarnog rada od strane CZSS-a. 

  1. RADIONICE HIP-HOP PLESA 

    Radionica «Hip Hop-a» vođena je od strane Sare Ribarić i Olge Krstačić Furić, a okupila je 45 korisnika. Polaznici su podijeljeni u 2 grupe od kojih se svaka održavala u trajanju od 3 školska sata tjedno. Održavanje ovakvog tipa radionica korisno je za usvajanje pojmova o elementima pokreta u prostoru, razvijanje vještina oblikovanja ritmičko-plesnih cjelina i plesne izražajnosti, te razvijanje kreativnosti i motorike kod djece i mladih.

    Polaznici radionica su u 2010. godini sudjelovali na Dječjoj reduti i humanitarnoj akciji Zajedno možemo sve, te su završetak ciklusa, pred ljetnu pauzu obilježili partyem u Kocki, zajedno sa polaznicima Breakdance-a. 

  1. RADIONICA BREAKDANCE PLESA 

    Radionica Breakdance-a okupila je 15 polaznika (2 grupe), a vođena je od strane Nina Bravarića i Sare Ribarić. Polaznici su usvojili određene plesne korake, a radionicom je kroz 3 školska sata tjedno (za svaku grupu) poticano kreativno izražavanje i natjecateljski duh djece i mladih.

    Polaznici radionica su u 2010. godini sudjelovali na Dječjoj reduti i humanitarnoj akciji Zajedno možemo sve. 

  1. KOREKTIVNAGIMNASTIKA 

    Radionica korektivne gimnastike održavala se pod vodstvom Katarine Peršić, više fizioterapeutkinje. Korektivnu gimnastiku pohađala je jedna grupa polaznika, a održavala se jedan puta tjedno u trajanju od jednog sata, te je uključila 15-ero djece i mladih.

    Vježbe iz programa korektivne gimnastike imale su za cilj sprječavanje nastanka mogućih deformiteta i osiguranje pravilnog razvoja djeteta, te korigiranje i sprječavanje dalje progresije postojećih deformiteta.

    Korektivna gimnastika predstavlja skup fizičkih vježbi doziranih po intenzitetu, vrsti i trajanju, koje se mogu primjenjivati preventivno kod djece koja imaju predispozicije za nastanak nekog deformiteta ili terapijski ukoliko oni već postoje. Vježbe su imale za cilj povećanje snage mišića, povećanje amplitude pokreta i poboljšanje koordinacije pokreta. 

  1. AEROBIC DANCE 

U listopadu se započelo i sa novom radionicom Aerobic Dance-a, pod vodstvom Katarine Peršić, više fizioterapeutkinje.

Radionica se održavala jedan puta tjedno  po sat vremena, te je uključivala oko 15 polaznika. 

  1. DJEČJA REDUTA 

    Udruga za djecu i mlade «Kocka» i Pučko otvoreno učilište 14. veljače 2010. godine organizirali su Dječju redutu. Za tu je priliku, od strane Udruge, osmišljen je zabavni, i djeci prilagođen, program u trajanju od 3 sata.

    Za animaciju djece i vođenje programa bilo je zaduženo 5 volonterki Udruge, zajedno sa Meštrom karnevala. Izuzev voditeljica u organizaciji redute sudjelovalo je 10 volontera/ki Udruge, te mlađi polaznici «Breakdance & Hip Hop radionica» u Udruzi za djecu i mlade «Kocka». Na reduti je sudjelovalo oko 400 zamaskirane djece. 

  1. RADIONICE ESPERANTA 

    Radionica esperanta održavala se do svibnja 2010. pod vodstvom Mile Bečea, dipl.oec. Esperanto je jednom tjedno u trajanju od 1 h okupljao 10 polaznika/ca. 

  1. ART MAJSTORIJE 

    Voditeljica radionice, Ana Žigo profesorica je likovne kulture. Art majstorije održavaju se za jednu grupu (20 polaznika) jednom tjedno u trajanju od 2 sata. Radionice se ostvaruju kroz likovnu praksu slikanja, crtanja, oblikovanja po promatranju i mašti, te upoznavanje s osnovama oblikovanja u glini. Neki radovi nastali u okviru radionica prezentirani su na Rabskoj fjeri. 

  1. RADIONICA TAI KI KUNG/CHEN TAI CHI 

Radionica Tai Ki Kunga održavala se pod vodstvom Marina Pahljine i okupljala je jednu grupu (10 polaznika). Radionica se održavala 3 puta tjedno u trajanju od sveukupno 4 školska sata. U listopadu 2010. radionica se počela baviti i Chen Tai Chi-em, te je slijedom istog promijenila naziv. Broj polaznika tih radionica ostao je isti.

U sklopu ove radionice 23. i 24. listopada u Kocki je u trajanju od 9-18 sati (oba dana) održan seminar Chen Tai Chi-a pod vodstvom Bojana Hasana iz Udruge Bijesna Čaplja, Rijeka. 

  1. AROMATERAPIJA 

    Dvodnevna radionica Aromaterapije pod stručnim vodstvom aromaterapeutkinje Marine Ribarić i uz suradnju Sonje Kocijan održana je u srpnju 2010. godine, a zainteresirani su pobliže upoznati sa pojmom aromaterapije, dobivanjem i primjenom eteričnih ulja, te mjerama opreza pri korištenju istih. Radionica je okupila 10 polaznika. Radovi nastali u okviru radionice prezentirani su na Rabskoj fjeri. 

  1. SUDJELOVANJE NA OBILJEŽAVANJU DANA ŠKOLE OŠ IVANA RABLJANINA 

28. svibnja Kocka je sa svim svojim plesnim radionicama (Hip Hop, Breakdance i Irski ples) sudjelovala na obilježavanju Dana škole OŠ Ivana Rabljanina  Rab.

  1. SUDJELOVANJE U ORGANIZACIJI I KOORDINACIJI VOLONTERA NA 2. RAPSKOM TRIATLONU 

    Na 2. Rapskom triatlonu-Utrka za Kup Hrvatske u olimpijskom i supersprint triatlonu u organizaciji Triatlon kluba Rival, Rijeka – 29. svibnja 2010. aktivno je sudjelovao 77 volonter Kocke, a voditeljice Kocke bile su zadužene za koordinaciju svih volontera (oko 70) na triatlonu. Volonteri su bili zaduženi za brigu oko sigurnosti natjecatelja, te pripremu i kasnije pospremanje potrebnih materijala. Njihovo je radno vrijeme bilo od 10 do 18 h, a kasnije su, zajedno sa svim natjecateljima prisustvovali večeri organiziranoj od strane organizatora. Za doprinos na samom triatlonu Kocka je dobila zahvalnicu. 

  1. DRAMSKE RADIONICE 

Kroz 2010. u nekoliko se navrata pokušalo i započelo sa provođenjem dramskih radionica, koje nisu završene, a zbog obaveza voditelja istih.

Dramska radionica Tine Tomulić, dipl. novinarke okupljala je 4 polaznika i trajala je oko dva mjeseca.

Dramska radionica Margarite Ćutul, prof. hrvatskog jezika i književnosti, okupljala je također 4 polaznika i trajala je mjesec dana. Povremena suvoditeljica bila je Vedrana Domaćinović, prof. hrvatskog jezika i književnosti i pedagogije. 

  1. SUDJELOVANJE NA HUMANITARNOJ AKCIJI ZAJEDNO MOŽEMO SVE 

    Kockini volonteri/ke (40 sudionika) sudjelovali su 05. lipnja 2010. na humanitarnoj akciji Zajedno možemo sve koja je organizirana s ciljem sakupljanja novčanih sredstava za Udrugu roditelja djece s invaliditetom i teškoćama u razvoju "Pinokio". Predsjednica Kocke vodila je sportski program, polaznici/e radionica Hip Hop-a, Break dance-a i Irskog plesa imali su plesni nastup. 

  1. RABSKA FJERA 2010. 

    Udruga je  sudjelovala na  manifestaciji Rabska fjera 25., 26. i 27. srpnja 2010. godine u vrtu Mahačeve vile.. Na Rabskoj fjeri prezentirani su i prodavani radovi nastali u okviru Art majstorija i Aromaterapije, te je ponuđeno i tradicionalno rapsko jelo-sočivo, frite, lubenice, kruh s maslinovim uljem i češnjakom, te kukuruz. Za vrijeme iste volonteri su održavali radionice modeliranja gline, crtanja tuševima, kreativne radionice, te aromaterapeutske. Na Fjeri je aktivno sudjelovalo 40 volontera/ki Kocke. 

  1. PRIGODNO SLAVLJE POVODOM ODRAĐENJE RABSKE FJERE 

    Udruga je prigodnim slavljem zahvalila svima koji su svojim angažmanom pomogli sudjelovanju Udruge na Fjeri. 

  1. CIKLUS RADIONICA IZRADE RUČNIH RADOVA 

    Radionica je započela na inicijativu i pod vodstvom Anamarije Matušan, dipl.oec. Voditeljice radionice, uz navedenu, bile su Ana Nikolić, prof. logoped, Katarina Ribarić, prof. i Kristina Ribarić, prof. Radionice su započele sa ciklusom izrade goblena s dječjim motivima, te izrade dječjih plišanih igračaka. Okupile su 12 korisnika, a održavale su se do lipnja 2010. jednom tjedno u trajanju od dva školska sata. 

  1. ORGANIZACIJA DJEČJIH ROĐENDANA 

Zbog veliko interesa roditelja djece, u Kocki je otvorena mogućnost organizirane proslave dječjih rođendana. Vođenje većinom trosatnog zabavnog programa preuzela je Romana Crnić, prof. njemačkog jezika i književnosti i povijesti, uz pomoć Tonija Dedića.  U sklopu istog organizirano je i provođenje mjere humanitarnog rada. 

  1. IZLET U ISTRU 

U travnju 2010. Kockini volonteri, voditelji radionica jednodnevnim izletom organizirano su posjetili mjesta u Istri: Velu Dragu, Roč, Hum, Kotle, Motovun, Grožnjan i Draguć. 

  1. MEĐUNARODNI DAN VOLONTERA 

5. prosinca  Kocka je obilježila Meuđunarodni dan volontea prigodnim programom u svojim prostorijama. Voditelji radionica, volonteri, djeca i mladi sudjelovali su u karaokama (oko čije nam je organizacije pomogla aparatura Radio Raba i Župnog ureda Rab) i društvenim igrama.

Ovim povodom organizirana je i izložba fotografija pod nazivom Volonteri u akciji u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka pod organizacijom SMART-a, a na kojoj su izložene i Kockine fotografije koje prikazuju njen volonterski rad. 

  1. POSEBNA OBVEZA HUMANITARNOG RADA 

Centru za socijalnu skrb Crikvenica, Podružnica Rab, Kocka je ponudila svoje programe kao dodatnu ponudu u provođenju odgojnih mjera. Vršenje povoljnog utjecaja na cjelokupan duševni i tjelesni razvoj djece i mladih, što je jedan od ciljeva Kocke, u skladu je i sa opisom svrhe izvršenja odgojnih mjera među koje spadaju i posebne obveze humanitarnog rada koje se od sada na otoku Rabu provode i u sklopu udruge.

U 2010. Kocka je radila s jednim maloljetnikom i jednim mlađim punoljetnikom koji su bili uključeni u radionice Njemačkog jezika i Art majstorije, organizaciju dječjih rođendana, te ad hoc volonterske akcije. 

  • NAGRADE 

Volonterski centar Udruge za razvoj civilnog društva SMART u suradnji sa Gradom Rijekom i Primorsko-goranskom županijom raspisao je javni poziv za sudjelovanje u izboru „Volonteri godine“ za 2010. Godinu. Nagrada prepoznaje ključnu ulogu volontera u lokalnoj zajednici te se putem ove nagrade zahvaljuje volonterima na nesebičnom radu i trudu za zajednicu i nagrađuje ih za njihovu inicijativu.

Priznanja za svoj volonterski doprinos dobile su 3 volonterke Kocke: Kristina Ribarić, prof. sa odvolontiranih 851 sat, Romana Crnić, prof. sa 327 sati i Sara Ribarić sa 293 sata.

Iste su ovim povodom bile pozvane na prijem kod gradonačelnika 15. prosinca 2010. 

  • MEDIJSKIISTUPI 

 Djelovanje Udruge obilježili su i medijski istupi članova Udruge u kojima je predstavljena sama Udruga i njeno područje djelovanja. Udruga se redovito predstavlja svaki drugi utorak u redovnom terminu Udruge na valovima Radio Raba, svako 3 mjeseca u Rabskom listu, te kroz članke u Novom listu. Osnovne informacije i tekuće obavijesti Udruga objavljuje na svojoj blog stranici http://udrugakocka.blog.hr otvorenoj početkom srpnja 2008. godine, te na web stranici udrugakocka.info.hr, te na facebook grupi. 

  • SURADNJA 

  Prilikom organizacije Dječje redute suradnja je ostvarena s Pučkim otvorenim učilištem, kao i Dječjim vrtićem “Pahuljica”. Prilikom volontiranja na 2. rapskom triatlonu ostvarena je suradnja sa Triatlon klubom Rival iz Rijeke, službenim organizatorom triatlona. Centar za socijalnu skrb Crikvenica, Podružnica Rab i Udruga sklopili su suradnju na izvršenju odgojne mjere posebne obveze humanitarnog rada (čl.9. Zakona o sudovima za mladež, stavak 2., točka 7.), Gradom Rabom edukaciji za Youth in Action koja se održala u Sloveniji od 14. do 16. travnja, SMART-om, Župnim uredom Rab i Radiom Rab oko organizacije Međunarodnog dana volontera, te Udrugom Bijesna Čaplja iz Rijeke na seminaru Chen Tai Chi-a. 

 

  • DONATORI 

          Rad Udruge za djecu i mlade “Kocka” nebi bio moguć bez donatora koji su nas prepoznali kao vjerodostojnu i sposobnu organizaciju kroz koju mogu ulagati u razvoj lokalne zajednice. Zahvaljujemo sljedećim donatorima na finacijskoj podršci u 2009. godini:

 • Grad Rab
 • Vrelo d.o.o
 • Rapska plovidba
 • Turistička zajednica Grada Raba
 • Primorsko-goranska županija
 • Zdrava županija
 • Mali Palit d.o.o

 

Također, hvala i ostalim sponzorima na nesebičnoj podršci: 

 

 • Zidarski obrt Ivan Guščić
 • Ronilačko-građevinski obrt “Džingo”
 • Mobilija d.o.o.
 • Kvarner d.o.o.
 • Micro, trgovačka radnja
 • Biba, trgovačka radnja
 • Praonica rublja “Alga”
 • Gradska knjižnica Rab
 • Foto Novotny
 • Pučko otvoreno učilište
 • Kron Diving Centre
 • Centar za socijalnu skrb Crikvenica, Podružnica Rab
 • Mesnica “Paž”
 • Pekarnica P.C. Mali Palit
 • OŠ Ivana Rabljanina
 • Stolarska radnja “Braco”
 • Grafički studio DM
 • Eko dom
 • Studio Pavica

Pronađite nas na Facebooku

Volonteri godine 2013 Udruga Kocka (Rab)

Pretraga sadržaja

Posjetite...