Kako je sve počelo?

• Želja za promjenom dotadašnje situacije na otoku, po pitanju mladih

• Potreba poboljšanja ponude organiziranog provođenja slobodnog vremena djece i mladih

• ANKETA-na učenicima 7. i 8.r OŠ Ivana Rabljanina, te učenicima SŠ Markantuna de Dominisa

Dobivanje prostora i uređenje